memLogo

Media Advisor

Տեքստը պատճենված է

Վերջին տարիներին սոցիալական մեդիան լիովին ինտեգրվել է մեր կյանք: Օրվա ընթացքում ժամանակի մեծ մասը մենք անցկացնում ենք սոցիալական ցանցերում և դա է հենց այն գլխավոր պատճառը, ինչի համար պետք է կարողանալ ճանաչել, վերլուծել և պաշտպանվել մեդիայից։ Նպատակն է՝ նպաստել մեդիագրագիտության տարածմանն ու կրթել մեդիագրագետ հասարակություն։ Նախագիծը միտված է օգնել ձեզ՝ համացանցում պաշտպանել ձեր անձնական տվյալները, ճիշտ կողմնորոշվել մեդիադաշտում, զարգացնել քննադատական մտածողություն, հաղթել ինֆորմացիոն պատերազմներում։ Էջին հետևելով սպասեք ոլորտային դասընթացների, վեբինարների և հանդիպումների, ինֆորմատիվ հրապարակումների։ Նախագծի շրջանակներում վերապատրաստելու ենք մարզեցի ակտիվ երիտասարդներին և դպրոց այցերի միջոցով տարածելու ենք մեդիագրագիտություն հասկացությունը։ Միասին կրթելու ենք մեդիագրագետ հասարակություն։

Վերջին տարիներին սոցիալական մեդիան լիովին ինտեգրվել է մեր կյանք: Օրվա ընթացքում ժամանակի մեծ մասը մենք անցկացնում ենք սոցիալական ցանցերում և դա է հենց այն գլխավոր պատճառը, ինչի համար պետք է կարողանալ ճանաչել, վերլուծել և պաշտպանվել մեդիայից։ 

Նպատակն է՝ նպաստել մեդիագրագիտության տարածմանն ու կրթել մեդիագրագետ հասարակություն։ Նախագիծը միտված է օգնել ձեզ՝ համացանցում պաշտպանել ձեր անձնական տվյալները, ճիշտ կողմնորոշվել մեդիադաշտում, զարգացնել քննադատական մտածողություն, հաղթել ինֆորմացիոն պատերազմներում։

Էջին հետևելով սպասեք ոլորտային դասընթացների, վեբինարների և հանդիպումների, ինֆորմատիվ հրապարակումների։ Նախագծի շրջանակներում վերապատրաստելու ենք մարզեցի ակտիվ երիտասարդներին և դպրոց այցերի միջոցով տարածելու ենք մեդիագրագիտություն հասկացությունը։ Միասին կրթելու ենք մեդիագրագետ հասարակություն։


 

Տեքստը պատճենված է

Բիզնես էկոհամակարգ՝

ծրագրեր ստեղծված ՄԵՄցիների կողմից

Նորարար, խելացի և օգտակար

Դիտել բոլորը

WorldPulse Innovators

WorldPulse Innovators-ը բիզնես ծրագիր է, որը մատուցում է հեռավար թվային ծառայություններ։ Այն հիմնադրվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 4ին։ Ծրագրի նկարագիրը և նպատակը։ WorldPulse Innovators-ը թվային ծառայություններ է մատուցում ՄԵՄ-ում և ՄԵՄից դուրս։ Այն բաղկացած է խելացի և առաջնորդող անհատներից, որոնց ընդհանուր նպատակն է՝ հասնել ֆինանսական անկախության, բազմապատկել իրենց ռեսուրսները և դրական ազդեցություն թողնել համայնքների վրա: Թիմը բազմապատկում է իր հաջողությունները հիմնվելով այնպիսի արժեքների վրա, ինչպիսիք են` հայրենասիրությունը, նորարարությունը, վստահությունը, կարգապահությունը, արդարությունը, արհեստավարժությունը և հոգատարությունը։

Կարդալ ավելին