memLogo

Նվիրիր օր

Տեքստը պատճենված է

«Նվիրիր օր» ծրագիրը, իր գործունեությամբ, կապող օղակ է հանդիսանում համայնքների երիտասարդների և ռեսուրսների ու մենթորների միջև: 


«Նվիրիր օր» ծրագիրը, իր գործունեությամբ, կապող օղակ է հանդիսանում համայնքների երիտասարդների և ռեսուրսների ու մենթորների միջև:  


 

Ծրագրի նպատակներն են՝

- Համայնքներում առկա խնդիրների վերհանում,

- Կառուցողական համագործակցություն,

- Ռեսուրսների հասանելիության ապահովում,

- Երիտասարդների «վերազինում»:


 

Նշված նպատակներին հասնելու համար ծրագրի թիմը համագործակցում է համայնքների հետ՝ բացահայտելով նրանց առանձնահատուկ կարիքներն ու մարտահրավերները, և մշակում հարմարեցված լուծումներ խնդիրները լուծելու համար: Համագործակցությունների և ծրագրերի միջոցով ցանկանում ենք կամուրջ կառուցել յուրաքանչյուր երիտասարդի և այն ռեսուրսների միջև, որոնք անհրաժեշտ են համայնքներում՝ հանուն ավելի լավ ապագայի։


 

Տեքստը պատճենված է

Բիզնես էկոհամակարգ՝

ծրագրեր ստեղծված ՄԵՄցիների կողմից

Նորարար, խելացի և օգտակար

Դիտել բոլորը

WorldPulse Innovators

WorldPulse Innovators-ը բիզնես ծրագիր է, որը մատուցում է հեռավար թվային ծառայություններ։ Այն հիմնադրվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 4ին։ Ծրագրի նկարագիրը և նպատակը։ WorldPulse Innovators-ը թվային ծառայություններ է մատուցում ՄԵՄ-ում և ՄԵՄից դուրս։ Այն բաղկացած է խելացի և առաջնորդող անհատներից, որոնց ընդհանուր նպատակն է՝ հասնել ֆինանսական անկախության, բազմապատկել իրենց ռեսուրսները և դրական ազդեցություն թողնել համայնքների վրա: Թիմը բազմապատկում է իր հաջողությունները հիմնվելով այնպիսի արժեքների վրա, ինչպիսիք են` հայրենասիրությունը, նորարարությունը, վստահությունը, կարգապահությունը, արդարությունը, արհեստավարժությունը և հոգատարությունը։

Կարդալ ավելին