memLogo

Buildgenius

Տեքստը պատճենված է

Buildgenius-ը բիզնես ծրագիր է ՄԵՄ-ում, որը զբաղվում է թիմբիլդինգային խաղերի կազմակերպմամբ։ Հիմնադրվել է 2023թ-ի սեպտեմբերին։ Ծրագիրը համագործակցելով ՄԵՄ Ժամանցի բաժնի հետ մարզայցերի ընթացքում կազմակերպում է ժամանցային, ինքնաճանաչողական և այլ թիմբիլդինգային խաղեր։ Ծրագիրը համագործակցում է նաև այլ կազմակերպությունների հետ, նրանց համար ևս կազմակերպելով թիմբիլդինգային խաղեր։

Buildgenius-ը բիզնես ծրագիր է ՄԵՄ-ում, որը զբաղվում է թիմբիլդինգային խաղերի կազմակերպմամբ։ Հիմնադրվել է 2023թ-ի սեպտեմբերին։ 

Ծրագիրը համագործակցելով ՄԵՄ Ժամանցի բաժնի հետ մարզայցերի ընթացքում կազմակերպում է ժամանցային, ինքնաճանաչողական և այլ թիմբիլդինգային խաղեր։ 

Ծրագիրը համագործակցում է նաև այլ կազմակերպությունների հետ, նրանց համար ևս կազմակերպելով թիմբիլդինգային խաղեր։


 

Տեքստը պատճենված է

Բիզնես էկոհամակարգ՝

ծրագրեր ստեղծված ՄԵՄցիների կողմից

Նորարար, խելացի և օգտակար

Դիտել բոլորը

WorldPulse Innovators

WorldPulse Innovators-ը բիզնես ծրագիր է, որը մատուցում է հեռավար թվային ծառայություններ։ Այն հիմնադրվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 4ին։ Ծրագրի նկարագիրը և նպատակը։ WorldPulse Innovators-ը թվային ծառայություններ է մատուցում ՄԵՄ-ում և ՄԵՄից դուրս։ Այն բաղկացած է խելացի և առաջնորդող անհատներից, որոնց ընդհանուր նպատակն է՝ հասնել ֆինանսական անկախության, բազմապատկել իրենց ռեսուրսները և դրական ազդեցություն թողնել համայնքների վրա: Թիմը բազմապատկում է իր հաջողությունները հիմնվելով այնպիսի արժեքների վրա, ինչպիսիք են` հայրենասիրությունը, նորարարությունը, վստահությունը, կարգապահությունը, արդարությունը, արհեստավարժությունը և հոգատարությունը։

Կարդալ ավելին