memLogo

Արմատներ

Տեքստը պատճենված է

Արմատները հայագիտական ոչ ֆորմալ կրթական հարթակ է, որի նպատակը կարճաժամկետ կրթական ծրագրերի իրականացումն է Սփյուռքում հայագիտական առանցքային համարվող առարկաների ուղղությամբ։ Այդ ամենին նպաստելու ենք նաև հայանպաստ և հայրենաճանաչողական արշավներով։

Արմատները հայագիտական ոչ ֆորմալ կրթական հարթակ է, որի նպատակը կարճաժամկետ կրթական ծրագրերի իրականացումն է Սփյուռքում հայագիտական առանցքային համարվող առարկաների ուղղությամբ։ Այդ ամենին նպաստելու ենք նաև հայանպաստ և հայրենաճանաչողական արշավներով։


 

Տեքստը պատճենված է

Բիզնես էկոհամակարգ՝

ծրագրեր ստեղծված ՄԵՄցիների կողմից

Նորարար, խելացի և օգտակար

Դիտել բոլորը

WorldPulse Innovators

WorldPulse Innovators-ը բիզնես ծրագիր է, որը մատուցում է հեռավար թվային ծառայություններ։ Այն հիմնադրվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 4ին։ Ծրագրի նկարագիրը և նպատակը։ WorldPulse Innovators-ը թվային ծառայություններ է մատուցում ՄԵՄ-ում և ՄԵՄից դուրս։ Այն բաղկացած է խելացի և առաջնորդող անհատներից, որոնց ընդհանուր նպատակն է՝ հասնել ֆինանսական անկախության, բազմապատկել իրենց ռեսուրսները և դրական ազդեցություն թողնել համայնքների վրա: Թիմը բազմապատկում է իր հաջողությունները հիմնվելով այնպիսի արժեքների վրա, ինչպիսիք են` հայրենասիրությունը, նորարարությունը, վստահությունը, կարգապահությունը, արդարությունը, արհեստավարժությունը և հոգատարությունը։

Կարդալ ավելին