memLogo

Մենք

Մարզերի երեխաները մարզերում, տարածված հապավումը` ՄԵՄ (անգլ.՝ Children in Regions), սոցիալ-կրթական ծրագիր, որի միջոցով մարզերի երեխաները բազմազան կրթաժամանցային ակտիվությունների միջոցով ծանոթանում են Հայաստանի տարածքին, շփվում և ընկերանում իրենց հասակակիցների հետ, ստանում բազմոլորտ գիտելիքներ և հմտություններ և ներդնում տարբեր խնդիրներ լուծող նախագծերի իրականացման մեջ։

Պատմություն

ՄԵՄ-ը հիմնադրվել է 2019 թվականի հունիսի 1-ին։ ՄԵՄ-ի շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերի երեխաներն ու պատանիները հնարավորություն են ստանում ծանոթանալու իրենց բնակավայրից դուրս գտնվող Հայաստանին[1]։ Երեխաներն այցելում են իրենց մարզից բնակլիմայական պայմաններով ու մշակույթով տարբերվող մարզեր։ Նախագծի շրջանակներում կազմակերպվում են քայլարշավներ, կինոդիտումներ, խաղեր, խարույկի շուրջ երգ ու պար և այլն` կախված այդ բնակավայրի առանձնահատկություններից և տեսարժան վայրերից։ Ձեռք բերված կապերն ու ծանոթությունները հետագայում ամրապնդվում են բազմաբնույթ համագործակցություններին, ոչ ֆորմալ կրթության[2] ու տարբեր ենթանախագծերին ներգրավման ճանապարհներով։
2020 թվականին համաճարակային պայմաններից ելնելով՝ ՄԵՄ-ն անցել է առցանց ռեժիմի։ Արդյունքում կազմակերպվել են 10 դասընթացներ, 5 միջոցառումներ։ 2021 թվականին տեղի են ունեցել 17 արշավներ, 1 ճամբար, տարվա ամփոփիչ 1 հանդիպում, և իրականացվել են 10 համայնքային ծրագրեր։
Հայաստանում համաճարակի տարածման սկզբից մինչև Հայ-ադրբեջանական պատերազմի օրերը հեռավար, ոչ ֆորմալ կրթական համակարգում ներառված 10 մարզեցի երեխաները ապահովվել են աշխատանքով՝ նույնքան աշխատատեղ ստեղծելով մարզերում։ Զինադադարից հետո, Սփյուռքի գործուն մասնակցությամբ, 1.5 ամսում շուրջ 15 երեխաներ աշխատանքի են տեղավորվել։ Ու պրոցեսը շարունակական է։
2022 թվականի դրությամբ աշխատանքի անցած մարզեցիների թիվը հասնում է 75-ի, իսկ երեխաների հետ աշխատող մենթորիների թիվը՝ 190-ի։
Մենթորների հետ երիտասարդները ուսումնասիրել են և հմտացել հետևյալ ոլորտներում՝

 • Ծրագրավորում
 • Content writing և copywriting
 • Վիդեոմոնտաժ
 • Տվյալների վերլուծություն
 • Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ, SEO
 • Գրաֆիկական դիզայն
 • Էլեկտրոնային կոմերցիա
 • Եռաչափ մոդելավորում
 • MS Office
 • HR Management
 • IT Project Management
 • Բիզնես պլանի կազմում
 • Հաշվապահություն
 • Ադրբեջաներեն
 • Տուրիզմ
 • Բժշկություն
 • Digital-marketing
 • Բլոգինգ-վլոգինգ
 • Մեդիագրագիտություն

Կարանտինյան ՄԵՄ-ում ներգրավվել են 100-ից ավելի մարզեցիներ (Գեղարքունիք, Տավուշ, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Արագածոտն, Արմավիր, Արարատ, Վայոց Ձոր, Սյունիք, Արցախ, Ջավախք, Սփյուռք)։ Վերջիններս մասնակցել են վերոնշյալ դասընթացներին, միջոցառումներին, վճարովի և կամավորական աշխատանքներին։
Օնլայն հարթակում այս պահին ՄԵՄ-ում գործում են նաև լեզուների ակումբներ՝ գրականություն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն, գերմաներեն։ Ակումբների շրջանակներում երիտասարդները զարգացնում են խոսակցական և բանավոր խոսքի հմտությունները։
2022 թվականի Օգոստոս ամսի դրությամբ ՀԿ-ում մարզեցիների թիվը կազմել է 970։

Նպատակները

 1. Մարզերում բնակվող երեխաներին տալ հնարավորություն բացահայտելու իրենց հայրենիքը և ճանաչել դրանում առկա մշակույթները։
 2. Մարզաբնակ երեխաների միջև ստեղծել ընկերական ցանց, որը կնպաստի ապագա գործընկերային հարաբերությունների ձևավորմանն ու առաջխաղացմանը։
 3. Նպաստել երեխաների աշխարհայացքի ընդլայմանն ու կրթամակարդակի բարձրացմանը` էքսկուրսիաների, ոչ ֆորմալ կրթական և այլ գործիքների միջոցով։
 4. Հայրենիքի բոլոր բնակավայրերում ապրող մարդկանց կենցաղին, մշակույթին և մտածողությանը ծանոթացնելու միջոցով զարգացնել պետական մտածողությունը և քաղաքացիական իրավագիտակցությունը` մարզաբնակ երեխաների մոտ։
 5. Նպաստել Հայաստանի զարգացման ապակենտրոնացմանը` մարզաբնակ երեխաների շփման ակտիվացման և կարողությունների բացահայտման միջոցով։
 6. Նպաստել մարզաբնակ երեխաների հմտությունների զարգացմանն և ապահովել նրանց աշխատանքներով։
 7. Օգտագործել Սփյուռքի ներուժը ու ամրապնդել կապերը, Սփյուռքից ստեղծել հեռավար աշխատատեղեր ու բերել ներդրումներ, անել համատեղ միջոցառումներ։
 8. Մարզեցի երեխաներին ապահովել ժամանակակից տեխնիկայով։

Տեսլական

առաջադեմ, կիրթ և հայրենատեր հայ հասարակություն։
 1. Առաջադեմ ասելով հասկանում ենք ժամանակակից և ստեղծարար, այսինքն հայ հասարակություն, որը ոչ միայն քայլում է ժամանակի հետ, այլև առաջ ընկնում, ստեղծում նորը և փոփոխում ժամանակակիցի մասին հասարակական պատկերացումները։
 2. Բայց այդ ճանապարհին առավել կարևոր է լինել կրթված և իրազեկ, իսկ կիրթ ասելով հասկանում ենք գիտակցության մի մակարդակ, որտեղ մարդն իր կյանքում կարևորում է կրթությունն ու ողջ կյանքի ընթացքում չի դադարում կրթվել։
 3. Հայրենատեր բառն ընդգրկում է հայրենասիրություն ու հայրենիքի նկատմամբ ունեցած պատասխանատվություն։

Արժեքներ

 1. Արդարություն
 2. Շարունակական կրթություն
 3. Հայրենասիրություն
 4. Նորարարություն
 5. Վստահություն
 6. Կարգապահություն
 7. Արհեստավարժություն
 8. Հոգատարություն